“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Қорақалпоғистон Республикаси Бош филиали бошланғич баҳоси босқичма-босқич ошиб бориш тартибида ўтказиладиган очиқ аукцион савдоларига такроран таклиф этади!

Савдога Қорақалпоғистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш кўмитасининг 2016 йил 05-апрелдаги 62-П сонли буйруғи шунингдек, Амударё тумани ҳокими биринчи уринбосарининг 2016 йил 29-мартдаги 157-сонли қарорига асосан якка тартибда уй-жой қуриш учун ер участкаларига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқини реализация қилиш бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, Амударё туманидан қуйидаги 18 (ун саккиз) дона ер участкаларига бўлган ҳуқуқлар аукцион савдосига такроран қўйилмоқда: -Амударё тумани, Ок олтин ОФЙ худуди Бузчи махалласидан сатхи 400м.кв. бўлган №4 сонли ер участкаси, -Амударё тумани, Назархон ОФЙ Кук дарё ахоли пункти 8-кварталидан ҳар бирининг сатхи 400м.кв. бўлган №№2, 5, 6-сонли ер участкалари, -Амударё тумани, Назархон ОФЙ Кук дарё ахоли пункти 9-кварталидан сатхи 400м.кв. бўлган №5-сонли ер участкаси, -Амударё тумани, Назархон ОФЙ Кук дарё ахоли пункти 10-кварталидан ҳар бирининг сатхи 400м.кв. бўлган №№4, 5, 6, 12, 13, 14-сонли ер участкалари, -Амударё тумани, Назархон ОФЙ Кук дарё ахоли пункти 11-кварталидан сатхи 400м.кв. бўлган №2-сонли ер участкаси, -Амударё тумани, Назархон ОФЙ Кук дарё ахоли пункти 12-кварталидан ҳар бирининг сатхи 400м.кв. бўлган №№2, 5, 10, 11, 13, 14-сонли ер участкалари. Ушбу ер участкасига булган хукукнинг бошлангич бахоси 144 000 сум Қорақалпоғистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш кўмитасининг 2016 йил 12 августдаги 132-П сонли буйруғи шунингдек, Амударё тумани ҳокимининг уринбосарининг 2016 йил 05 августдаги 432-сонли қарорига асосан якка тартибда уй-жой қуриш учун ер участкаларига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқини реализация қилиш бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, Амударё туманидан қуйидаги 33(уттиз уч) дона ер участкаларига бўлган ҳуқуқлар аукцион савдосига такроран қўйилмоқда: -Амударё тумани, Тош-ёп ОФЙ Бирлашган махалалсидан хар бирининг сатхи 400м.кв. бўлган №№6,7-сонли ер участкалари, -Амударё тумани, Куйик купир ОФЙ Жамол хужа ахоли пунктидан ҳар бирининг сатхи 400м.кв. бўлган №№5, 10-сонли ер участкалари, -Амударё тумани, Хитой ОФЙ Кумсангар ахоли пунктидан сатхи 400м.кв. бўлган №38-сонли ер участкаси, -Амударё тумани, Жумуртов ШФЙ Дустлик-2 махалласидан сатхи 400м.кв. бўлган №11-сонли ер участкаси, -Амударё тумани, Холимбег ОФЙ Аёкчи МФЙ дан сатхи 400м.кв. бўлган №19-сонли ер участкаси, -Амударё тумани, Кангли ОФЙ Кум-ёп ахолии пунктидан ҳар бирининг сатхи 400м.кв. бўлган №№1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35-сонли ер участкалари, -Амударё тумани, Тулкин ОФЙ Буз-ёп махалласидан хар бирининг сатхи 400м.кв. бўлган №№7, 8, 9, 10-сонли ер участкаси. Ушбу ер участкасига булган хукукнинг хар бирининг бошлангич бахоси 360 000 сум. Аукцион савдоси 2017 йил 17-апрел куни соат 12:00 дан бошлаб ўтказилади. Буюртманомаларни кабул килишнинг охирги муддати: 2017 йил 14 апрел куни соат 18:00. Мазкур ер участкалари 2017-йилнинг 17-апрел куни утказиладиган очик аукцион савдосида сотилмаган такдирда ер участкаларининг такрорий аукцион савдолари: 2017-йилнинг 18-май, 19-июнь, 20-июль, 21-август, 22-сентябрь, 23-октябрь, 24-ноябрь хамда 25-декабрь кунлари соат 12:00 да Амударё тумани Хокимиятининг мажилислар залида утказилишини олдиндан маълум киламиз. Такрорий савдолар учун буюртномаларни кабул килишнинг охирги муддати: 2017-йилнинг 17-май, 16-июнь, 19-июль, 18-август, 21-сентябрь, 20-октябрь, 23-ноябрь хамда 22-декабрь кунлари соат 18:00 тухтатилади. Савдога куйилган ер участкалари билан Амударё тумани хокимлиги вакиллари иштирокида бевосита жойига чикиб танишиш мумкин. Аукцион савдосида иштирок этиш учун талабгорлардан буюртманомаларни кабул килиш мазкур хабарнома эълон килинган кундан бошлаб расмий иш кунлари соат 10:00 дан 16:00 гача КМСХ МЧЖ-нинг Коракалпогистон Республикаси Бош филиали ходимлари хамда КМСХ МЧЖ-нинг Коракалпогистон Республикаси Амударё тумани буйича кучмас мулк агенти томонидан Мангит шахри, Мангит мехмонхона биносининг 15-хонасида (13:00 дан 14:00 гача тушлик) кабул килинади. Талабгорлар савдо ташкилотчиси билан тузиладиган закалат келишувига асосан ер участкасига булган хукукларни бошлангич бахосининг 100 фоиз микдорида закалат пулини буюртманомалар кабул килинадиган охирги кунгача, АТ Турон банк Нукус ф-лдаги 20208000504920609003, МФО: 00585, ИНН: 207122519 х/рга тулашлари шарт. Савдо голибига савдо кунидан бошлаб 20 (йигирма) кун муддат ичида ерга булган хукукни тасарруф килиш шартномасини имзолаш шартлари, шунингдек туланган закалат микдори сотиб олиш тулови микдорининг 100 фоиздан кам булиб колган такдирда, етишмаётган микдорини шартнома тузулгунга кадар тулаб бериш шартлари юклатилади. Закалат тугрисидаги келишув имзолангандан сунг талабгор савдо ташкилотчисига аукцион савдоси утказиш тугрисидаги хабарномада белгиланган муддатларда куйидаги хужжатларни буюртнома билан бирга такдим этадилар: -Узбекистон Республикаси фукораси-паспорти нусхаси; -хорижий юридик шахслар-уларнинг уставини белгиланган тартибда легализация килинган нусхаси; -хорижий фукаролар-чет давлат миллий ёки дипломатик паспорт; -Узбекистон Республикасида доимий яшайдиган ва яшаш гувохномасига эга булган шахслар-яшаш гувохномаси нусхаси; -закалат пулини тулганлигини тасдиклайдиган тулов хужжатининг нусхаси. Буюртманомалар кабул килинадиган манзил: Коракалпогистон Республикаси, Нукус шахри А.Шамуратова кучаси №117 б уй; Коракалпок мулк маркази МЧЖ биносининг 2-кавати ва Амударё тумани, Мангит шахри Мангит мехмона биносининг 15-хонаси. Телефонлар: (+8361) 222-84-44, 515-47-95, (+99893) 208-09-01. Расмий сайтимиз: www.1kms.uz, электрон почта: user14@inbox.uz. Лицензия № RR-0001.

14.03.2017 “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Қорақалпоғистон Республикаси Бош филиали бошланғич баҳоси босқичма-босқич ошиб бориш тартибида ўтказиладиган очиқ аукцион савдоларига такроран таклиф этади!

Савдога Қорақалпоғистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш кўмитасининг 2016 йил 05-апрелдаги 62-П сонли буйруғи шунингдек, Амударё тумани ҳокими биринчи ...

барча янгиликлар

Кўлланма

Закалат келишуви

Ариза

Намуна Жисмоний шахслар учун
Онлайн Ариза бериш


Янгиликлар: 7

Эълонлар: 180

Мақолалар: 12

Онлайн: 2